บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่าย กล่องเหล็ก แก้วน้ำ  ฯลฯ มีงานพิมพ์ที่สวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
 
Home  |  F.A.Q.  |  Contact Us
 
 
   
     Since December 8, 2000, our office has been moved to 111 Moo.5, Phutthamonthon Sai4 Rd., Sampran, Nakornpathom.  We are one of the  leader  of general cans manufacturer in Thailand. Our metal products include general can, pencil box, metal box, saving can, tray, metal card, etc. Moreover, our new plastic products are plastic cups and lids.
 
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในเรื่องการเทคโนโลยีการผลิตให้ได้คุณภาพ มีงานพิมพ์ที่สวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

   
 
สินค้าหลักของบริษัท แบ่งเป็น 2 สายการผลิตคือ
   
  ปัจจุบันบริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้นำเอาการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 และมาตรฐาน Qmark เข้ามาใช้ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าสินค้าของบริษัทมีคุณภาพสูงสุดตามที่ท่านต้องการ
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 

Home   |   Profile   |   Metal Packaging   |   Plastic Cups    |   Shop   |   News   |   Map   |   Weboard
 
 
Benjamit Packaging Co.,Ltd.
111 Moo5 Phutthamonthon Sai4 Rd., Sampran, Nakornpathom 73220 Tel: (662)813-0538-40, (662)420-1463