ประวัติบริษัท และ เหตุการณ์สำคัญ

 • ปี 2510

  ห้างหุ้นส่วนเบญจมิตร เริ่มกิจการพิมพ์แผ่นเหล็กด้วยระบบออฟเซ็ท ที่ตรอกจันทน์

 • ปี 2513

  เพิ่มสายการผลิตกระป๋องเหล็ก

 • ปี 2517

  ย้ายโรงงานจากตรอกจันทน์มาที่อ้อมน้อยซึ่งมีเนื้อที่ 4 ไร่พร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เป็นระดับสากล

 • ปี 2525

  ก่อตั้ง บริษัท เบญจมิตรการพิมพ์โลหะภัณฑ์ จำกัด โดย คุณสุรินทร์ คุณธงชัย คุณวิเชียร คุณอุดม และ คุณอนุกูล

 • ปี 2533

  ติดตั้งเครื่องพิมพ์เหล็ก และ เตาอบจากประเทศเยอรมัน รวมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตกระป๋องเหล็ก

 • ปี 2542

  เพิ่มสายการประเภทถ้วยน้ำพลาสติก โดยเพิ่มเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องพิมพ์ถ้วยพลาสติกระบบดรายออฟเซ็ท

 • ปี 2542

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด

 • ปี 2544

  ย้ายโรงงานจากอ้อมน้อย มายัง โรงงานปัจจุบัน บนถนนพุทธมณฑลสาย4 ซึ่งมีเนื้อที่กว่า17ไร่

 • ปี 2544

  เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เหล็ก และเตาอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานพิมพ์

 • ปี 2546

  ติดตั้งเครื่องพิมพ์ถ้วยพลาสติก ระบบดรายออฟเซ็ทพิมพ์ได้ 9สี เป็นเครื่องแรกในเอเซีย

 • ปี 2546

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับ การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จาก RW TUV

 • ปี 2547

  นำเข้าเครื่องเคลือบแผ่นเหล็ก ระบบอนิล๊อกซ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และ ประสิทธิภาพงานเคลือบแผ่นโลหะ

 • ปี 2549

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO สำหรับ การออกแบบและผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกและเหล็ก จาก SCW

 • ปี 2550

  ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Q-Mark สำหรับผลิตภัณฑ์ถ้วยพลาสติก

 • ปี 2552

  นำระบบ Lean Manufacturing มาประยุกต์ใช้กับบริษัท

 • ปี 2553

  ติดตั้งเครื่องพิมพ์เหล็กสองสี ระบบยูวี เพือเพิ่มคุณภาพการผลิต และ ลดต้นทุนด้านพลังงาน

 • ปี 2553

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP โดย MASCI

 • ปี 2557

  ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry) กระทรวงอุตสาหกรรม

 • ปี 2558

  สร้างโรงพิมพ์ถ้วยพลาสติกแห่งใหม่ พร้อมทั้งขยายโรงฉีดพลาสติก

 • ปี 2560

  สร้างคลังสินค้าเพิ่มเติม

 • ปี 2562

  สร้างโรงฉีดพลาสติก