ประวัติบริษัท และ เหตุการณ์สำคัญ

 • ปี 2510

  - ห้างหุ้นส่วนเบญจมิตร เริ่มกิจการพิมพ์แผ่นเหล็กด้วยระบบออฟเซ็ท ที่ตรอกจันทน์

 • ปี 2513

  - เพิ่มสายการผลิตกระป๋องเหล็ก

 • ปี 2517

  - ย้ายโรงงานจากตรอกจันทน์มาที่อ้อมน้อยซึ่งมีเนื้อที่ 4 ไร่พร้อมทั้งเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เป็นระดับสากล

 • ปี 2525

  - ก่อตั้ง บริษัท เบญจมิตรการพิมพ์โลหะภัณฑ์ จำกัด โดย คุณสุรินทร์ คุณธงชัย คุณวิเชียร คุณอุดม และ คุณอนุกูล

 • ปี 2533

  - ติดตั้งเครื่องพิมพ์เหล็ก และ เตาอบจากประเทศเยอรมัน รวมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตกระป๋องเหล็ก

 • ปี 2542

  - เพิ่มสายการประเภทถ้วยน้ำพลาสติก โดยเพิ่มเครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องพิมพ์ถ้วยพลาสติกระบบดรายออฟเซ็ท

 • ปี 2542

  - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด

 • ปี 2544

  - ย้ายโรงงานจากอ้อมน้อย มายัง โรงงานปัจจุบัน บนถนนพุทธมณฑลสาย4 ซึ่งมีเนื้อที่กว่า17ไร่

 • ปี 2544

  - เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เหล็ก และเตาอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานพิมพ์

 • ปี 2546

  - ติดตั้งเครื่องพิมพ์ถ้วยพลาสติก ระบบดรายออฟเซ็ทพิมพ์ได้ 9สี เป็นเครื่องแรกในเอเซีย

 • ปี 2546

  - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับ การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จาก RW TUV

 • ปี 2547

  - นำเข้าเครื่องเคลือบแผ่นเหล็ก ระบบอนิล๊อกซ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และ ประสิทธิภาพงานเคลือบแผ่นโลหะ

 • ปี 2549

  - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO สำหรับ การออกแบบและผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกและเหล็ก จาก SCW

 • ปี 2550

  - ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Q-Mark สำหรับผลิตภัณฑ์ถ้วยพลาสติก

 • ปี 2552

  - นำระบบ Lean Manufacturing มาประยุกต์ใช้กับบริษัท

 • ปี 2553
  • - ติดตั้งเครื่องพิมพ์เหล็กสองสี ระบบยูวี เพือเพิ่มคุณภาพการผลิต และ ลดต้นทุนด้านพลังงาน
  • - ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP โดย MASCI
 • ปี 2556
  • - นำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก sumitomo
  • - ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นท้ายเตาอาบ
  • - ก่อสร้างสำนักงานฝ่ายขาย
 • ปี 2557
  • - ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry) กระทรวงอุตสาหกรรม
  • - นำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก sumitomo
  • - นำเข้าเครื่อง Wire Cut
 • ปี 2558
  • - สร้างโรงพิมพ์ถ้วยพลาสติกแห่งใหม่ พร้อมทั้งขยายโรงฉีดพลาสติก
  • - ก่อสร้างอาคารพิมพ์พลาสติก
  • - นำเข้าเครื่อง CNC
 • ปี 2559
  • - นำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก sumitomo
  • - ติดตั้ง Chiller 150 ตัน
  • - นำเข้าเครื่อง Laser Welding
  • - นำเข้าเครื่องกลึง
 • ปี 2560
  • - นำเข้าเครื่องฉีด Woojin
  • - นำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก sumitomo
  • - ก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า
  • - นำเข้าเครื่องปั๊มออโต้
  • - ก่อสร้างสนามกีฬา
  • - นำเข้าเครื่อง CTP
  • - นำเข้าเครื่อง Griding
  • - นำเข้าเตาอบชุบไฟฟ้า งานแม่พิมพ์
 • ปี 2561
  • - นำเข้าเครื่องพิมพ์พลาสติกใหม่
  • - นำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก sumitomo
  • - ก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าติดตั้งระบบกลับลูกเหล็กท้ายเตาพิมพ์
  • - นำเข้าเครื่องปั๊มออโต้
  • - ติดตั้งระบบ Solar roof อาคาร 1 (อาคารพิมพ์โลหะ)
 • ปี 2562
  • - ก่อสร้างพื้นที่ฉีดพลาสติก
  • - นำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก
  • - ติดตั้ง Chiller 150 ตัน
  • - นำเข้าเครื่องปั๊มออโต้
 • ปี 2563
  • - ติดตั้งระบบ Solar roof อาคาร 3,7,8 (คลังสินค้า,พิมพ์พลาสติก,ฉีดพลาสติก)
  • - ก่อสร้างสำนักงานฝ่ายขายใหม่
  • - ติดตั้งระบบบำบัดเคมีเครื่องอาบใหม่
 • ปี 2564
  • - ติดตั้งระบบแสดงค่าพลังงานโรงฉีดพลาสติก
 • ปี 2565
  • - นำเข้าเครื่องฉีด Sumitomo
  • - นำเข้าเครื่อง Wire Cut
  • - นำเข้าเครื่องกลึงใหม่