บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับการเข้าตรวจมาตรการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565

วันที่ (11 มีนาคม 2566) บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับการเข้าตรวจมาตรการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2565 ซึ่งการเข้าตรวจครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี