| ::BENJAMIT::

ออกบูธแสดงสินค้าที่ Top Thai Brand ที่คุนหมิง ประเทศจีน

ทางบริษัทฯ เดินทางไปร่วมออกบูธแสดงสินค้าที่ Top Thai Brand ที่คุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2562