บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี มีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายอำเภอสามพรานและนายกเทศมลตรีเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล

ซึ่งทางบริษัทเราได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 7